Kế hoạch Công đoàn tháng 11/2010

 

    CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THANH HOÁ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

THPT HOẰNG HOÁ 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -hạnh phúc

 

                       Số    03   KH/CĐHH3

                                                                        Hoằng Hoá, ngày  25 tháng 10 năm 2010

 

KẾ HOACH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2010

CHỦ ĐỀ 

Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 28 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam   20/11/1982-20/11/2010

  1. Chuyên môn

Các tổ công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, thực hiện có hiệu quả cuộc vân đông “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” . Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của tổ viên.

Phối hợp với chuyên môn tổ chức thao giảng cấp trường chọn giáo viên giỏi cấp trường, chọn giáo viên đi thi cấp cụm.

  1. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao:

Công Đoàn nhà trường phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức giao lưu bóng chuyền với Công Đoàn- ĐTN trường cấp 2 Hoằng Ngọc vào chiều thứ 5 ngày 5/11/2010.

Tổ chức giải bóng bàn  và cầu lông trong CBGV-NV nhà trường : Gồm Đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Các tổ công Đoàn đăng kí người tham gia ở các nội dung trên, nạp danh sách cho đồng chí Cử (UVBCHCĐ) phụ trách, chậm nhất vào ngày 7/10/2010, BCH CĐ sẽ sắp xếp, chia bảng cho  bốc thăm và tổ chức thi đấu vào chiều thứ 5 ngày 18/10/2010.

Tổ chức thi báo tường:  Mỗi Đoàn viên Công đoàn nộp tối thiểu 1 bài viết tự sáng tác hoặc sưu tầm, chủ đề về trường lớp, về nghề nghiệp, ca ngợi người lao động, giáo viên hoặc các bài viết tâm sự của CĐV trong sự nghiệp trồng người...Khuyến khích các bài tự sáng tác.Bài viết nộp cho đồng chí Linh (UVBCHCĐ) tổng hợp. Thời gian nộp bài chậm nhất là vào ngày 10/11/2010.

Phối hợp với BGH nhà trường, tổ chức gặp mặt, chúc mừng CBGV nhà trường đã nghỉ hưu nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời thông qua đó, thành lập Hội Cựu giáo chức nhà trường, chuẩn bị tư liệu cho lễ kỉ niệm 40 năm thành lập trường . Thời gian từ 12-15/11/2010

Tổ chưc mítin kỉ niệm, ôn lại truyền thống lịch sử 28 năm ngày NGVN và toạ đàm trong CBGV nhà trường  (19/11/2010).

Tổ chức trao thưởng cho CBGV đạt thành tích năm học 2009-2010 được các cấp khen thưởng (Sáng 19/11/2010)

  1. Công tác khác

Phối hợp với chuyên môn, rà soạt lại việc thanh toán thừa giờ  tháng 10 cho CBGV và các chế độ khác.

Tổ chứ thăm hỏi kịp thời  ĐVCĐ ốm đau, sinh con ...

Hưởng ứng cuộc vận đông “Vì người nghèo” năm 2010, mỗi CBGV-NV ủng hộ 1 ngày lương theo tinh thần công văn số 106 KH/MTHH ngày 25 tháng 10 năm 2010 .

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11. Đề nghị các tổ công Đoàn triển khai cụ thể để ĐVCĐ nắm bắt và thực hiện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:                                                                              T/M BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

-          Cấp uỷ (Bc)                                                                                             CHỦ TỊCH

-          TT Công Đoàn ngành (Bc)                                                                            Đã ký

-          Các tổ công đoàn (th)

-          Lưu.

                                                                                                                  Nguyễn Thị Ngọc

 

Last update : 08/02/2016
 
 
Trang: 1 - Trang sau