CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ 3 VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO’’

Thực hiện chủ đề “Đổi mới về quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, trong năm học 2009-1010 ,  ngành giáo dục tỉnh nhà  tiếp tục đẩy mạnh việc  thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CVĐ “Hai không” và CVĐ “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo ” cùng với các phong trào thi “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo ra kí thế thi đua sôi nổi trong các nhà trường,  đã thổi một luồng gió mới vào phong trào thi đua dạy thật tốt, học thật tốt trong các cấp học, ngành học. Trong đó cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” trở thành nền tảng quan trọng để thực hiện có hiệu quả chủ đề “nâng cao chất lượng giáo dục” của các nhà trường.

Chúng ta biết rằng: Hiện nay, một bộ phận nhỏ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, việc tự học và tự nghiên cứu còn hạn chế, chậm đổi mới về phương pháp giảng dạy. Cá biệt có một số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học. Những vi phạm này làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, làm tổn hại đến danh dự nhà giáo, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và còn ảnh hưởng xấu trong việc giáo dục nhân cách thế hệ trẻ.

Chính vì vậy, ngày 20/11/2007 nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn GD Việt Nam phát động cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, nhằm  giúp cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và đoàn viên, CNVC-LĐ trong ngành nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của mỗi thầy, cô giáo trong hoạt động giáo dục-đào tạo. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục – đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” chính là cơ hội tốt nhất để các thầy giáo, cô giáo tự nhìn nhận lại bản thân mình đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong sự nghiệp “trăm năm trồng người”

Với trường THPT Hoằng Hoá 3 chúng tôi - một trường thuộc vùng biển của Huyện Hoằng Hoá- nơi mà điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, đầu vào của nhà trường còn thấp so với mặt bằng chung trong khu vực ,cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn, song không ngại khó, ngại khổ, thầy trò nhà  trường  đã không ngừng nỗ lực, từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, đưa phong trào nhà trường ngày một đi lên góp phần vào sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh nhà.  Trong đó, Công Đoàn nhà trường đã góp phần không nhỏ vào việc động viên, thúc đẩy CBGV-NV nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ.

            Ngay từ đầu năm học, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt Nghị quyết số 442/NQ-CĐN ngày 20/11/2007 của  Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tổ chức cho CBGV-NV nhà trường  kí cam kết thực hiện cuộc vận động, đồng thời triển khai thực hiện CVĐ  dưới nhiều hình thức, gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Hai không 4 nội dung ” gắn với  phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào thi đua “Hai tốt”, “Hai giỏi”

Chúng tôi xác định rằng : Để cuộc vận động thực sự thấm sâu vào từng CBGV-NV nhà trường, trước hết, phải làm cho họ nhận thức được mục đích, yêu cầu của cuộc vận động, hiểu được các nội dung của cộc vận động . Cụ thể:

. Về đạo đức nhà giáo:

-Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực hiện pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong giáo dục.

- Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp, thương yêu học sinh.

- Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn đồng nghiệp vi phạm pháp luật và những quy định nghề nghiệp.

 Về tự học của nhà giáo:

- Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn và tin học để phục vụ công tác giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục THPT.

- Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên để rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng giáo dục và nghệ thuật sư phạm.

- Việc tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý nhà trường, vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình vừa là để nêu gương cho học sinh noi theo.

 Về tính sáng tạo của nhà giáo:

- Sáng tạo trong vận dụng kiến thức, kĩ năng và đổi mới phương pháp vào quá trình giảng dạy.

- Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới, cải tiến đồ dùng dạy học đã có phù hợp với điều kiện cụ thể của bài dạy, của lớp học và học sinh.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ tin học vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, học giỏi, đồng thời biết phụ đạo những học sinh học yếu kém.

- Đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo.

            Để động viên tinh thần  tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo trong giảng dạy của CBGV . Công đoàn phối hợp với chuyên môn :

 - Tổ chức phân công chuyên môn một cách hợp lý dựa trên cơ sở năng lực, nghiệp vụ, sức khỏe và hoàn cảnh của từng đoàn viên .

-  Tạo điều kiện và động viên CBVC tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, học tin học, học thạc sỹ . Đặc biệt, động viên hỗ trợ cho CBGV vay tiền mua máy tính, tổ chức cho CBGV  học vi tính , khai thác mạng INTENET để phục vụ cho giảng dạy . Đến nay, 100% CBGV-NV nhà trường đều sử dụng thành thạo vi tính và  ứng dụng  CNTT trong giảng dạy. Trình độ đội ngũ của nhà trường được nâng lên rõ rệt: Từ năm học 2007-2008 đến nay, đã 4 GV tốt nghiệp Thạc Sỹ và 3 CBGV đang theo học thạc sỹ , 1 đ/c tốt nghiệp TC LLCT và 1 đ/c đang theo học lớp Cao cấp chính trị, 3 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. Chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên đáng kể, nhà trường dần khẳng định được uy tín  và vị thế trong khu vực.

Bên cạnh đó, Công Đoàn đã động viên và hỗ trợ CBGV trong việc nghiên cứu khoa học , làm đồ dùng dạy học và viết SKKN . Do đó, hàng năm 100% CBGV nhà trường đều tham gia viết SKKN và có từ 5-12 SKKN  được xếp loại cấp tỉnh.

-Cùng với chuyên môn tổ  chức các hội nghị bàn các giải pháp : “Nâng cao chất lượng dạy học” , “ Nâng cao chất lượng mũi nhọn”  trong đó , đề cao vai trò của người thầy.

-  Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động của cán bộ, giáo viên thông qua công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp, tổ chức rà soát đánh giá, xếp loại CB,GV, NV trên từng mặt:  Đạo đức, tự học và sáng tạo, ....

- Hàng năm, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, kiểm điểm các tập thể , cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Thông qua đó, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học tiếp theo.

- Xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh. Đoàn kết, mẫu mực, trong đó, quan tâm chăm lo đến đời sống của CBGV, để họ yên tâm công tác, có điều kiên phát huy tài năng, trí tuệ.

Hơn 2  năm  thực hiện ,cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã thực sự có sức lan toả trong CBGV NV nhà trường và đã thự sự trở thành động lực để mỗi CBGV nhà trường phát huy hơn nữa tài năng và trí tuệ của mình trong sự nghiệp trồng người, góp phần nâng cao chất lượng GD của nhà trường nói riêng và của Tỉnh nhà nói chung.

Nhờ những nỗ lực trên, liên tục trong 5 năm học qua, công đoàn nhà trường luôn được công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc. Năm học 2009-2010  có 8 đồng chí được Công Đoàn Ngành tặng giấy khen, 1 đ/c được tặng Bằng khen của công đoàn Giáo dục Việt Nam,1 đồng chí được Tổng liên Đoàn LĐVN tặng BK,  8 đồng chí được giám đốc sở Giáo dục và đào tạo tặng giấy khen, 3  đồng chí được CTUBND Tỉnh tặng Bằng Khen, 1 đồng chí được Bộ trưởng bộ giáo dục tặng BK, 1 đ/c được  thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen.

- Chi bộ nhà trường đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh

- Trường đạt tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng Khen

- Công đoàn được Công Đoàn Ngành Giáo dục  Việt Nam tặng Bằng khen.  

 

Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc

                                                                             Chủ tich công Đoàn trường THPT Hoằng Hoá 3

Last update : 01/12/2015
 
 
Trang: 1 - Trang sau